Samarbeid med Ukrainske strålevernsmyndigheter

Tilbake

Publisert 26.04.2018, oppdatert 26.04.2018 14:36

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Strålevernet samarbeider med den ukrainske strålevernsmyndigheten SNRIU for å bidra til å styrke myndigheten og deres regelverk på viktige områder. Dette gjelder innenfor sikring av radioaktive kilder, avfall, urangruveindustrien samt tilsyn og sikkerhet ved Ukrainas kjernekraftverk.

Denne uka har Strålevernet, SNRIU og det statlige senter for strålevern møte for å diskutere samarbeidet.

På agendaen stod blant annet en nylig publisert trusselvurderingsrapport. Rapporten er en revisjon av de viktigste kjernefysiske- og strålingstruslene mot sikkerheten i Ukraina fra et regelverks perspektiv. Videre identifiserer rapporten de nåværende hovedutfordringene, truslene og hvor det er behov for forbedringer i det ukrainske systemet.

I 2016 ble den første trusselvurderingen publisert. 43 trusler ble da identifisert og kategorisert innen strålevern, avfallshåndtering og avvikling, beredskap, sikkerhet og organisatoriske prinsipp. Basert på funnene ble det laget en plan for det norsk-ukrainske samarbeidet. Som et ledd i samarbeidet har en rekke regulatoriske tiltak blitt gjennomført. Nye erfaringer har blitt gjort, blant annet som et resultat av anvendelsen av internasjonale anbefalinger og veiledninger. På bakgrunn av dette ble trusselvurderingen revidert.

Torsdag 26. April ble det også arrangert et heldagsworkshop om atomberedskap i Ukraina på dagen 32 år etter Tsjernobyl-ulykken. Strålevernet hjelper nå ukrainske myndigheter med å utarbeide en forbedret beredskapsplan for atomhendelser.

Norges atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina styres gjennom Regjernings handlingsplan for atomsikkerhet og miljø.

Sigrering av protokoll etter møtet. F.v. Fagdirektør Malgorzata Sneve, Strålevernet, avdelingsdirektør Ganna Gorashchenkova, SNRIU og assisterende direktør Oleksandr Pecherytsia, SSTC NRS. Foto: Statens strålevern.

Sigrering av protokoll etter møtet. F.v. Fagdirektør Malgorzata Sneve, Strålevernet, avdelingsdirektør Ganna Gorashchenkova, SNRIU og assisterende direktør Oleksandr Pecherytsia, SSTC NRS. Foto: Statens strålevern.

Fra beredskapsworkshopen. Foto: Statens strålevern.

Fra beredskapsworkshopen. Foto: Statens strålevern.