Radoneksponering på arbeidsplassen

Tilbake

Publisert 24.05.2018, oppdatert 24.05.2018 13:31

Stikkord: Radon

Arbeidstilsynet har nylig publisert anbefalinger om håndteringen av radon på særlig utsatte arbeidsplasser under jord. Samtidig har de også oppdatert den generelle veiledningen om radon på arbeidsplasser.

Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft. Radon er samlet sett den største kilden til ioniserende stråling blant norske arbeidstakere, og arbeidsplasser under jord og i bergrom kan ha særlige utfordringer knyttet til radon. Den nye veiledningen gir råd og anbefalinger knyttet til radon for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er Arbeidstilsynet som har publisert veiledningen, som også Statens arbeidsmiljøinstitutt og Statens strålevern har bidratt til.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider.

Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli