Pris tildelt fra Den norske legeforening

Tilbake

Publisert 29.05.2018, oppdatert 29.05.2018 14:35

Stikkord: Radon

Christina Søyland Hassfjell har fått en pris for forebyggende medisin, basert på en artikkel som er et samarbeid mellom Strålevernet, Senter for fremragende forskning - for radioaktivitet, mennesker og miljø og Kreftregisteret.

Strålevernet er meget fornøyd med at en artikkel om radon har fått Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin. Det å kommunisere direkte til legene at radon er en faktor som medvirker til lungekreftforekomst har vi ansett som et viktig mål i flere år.

Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin har til formål «å vekke interesse for forebyggende medisin ved blant annet å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte om et emne av betydning for praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid».

Artikkelen «Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger» er et samarbeid mellom Christina Søyland Hassfjell (tidligere Strålevernet og CERAD), Tom K. Grimsrud (Kreftregisteret), Will Standring (Strålevernet) og Steinar Tretli (Kreftregisteret).

Les mer om prisen hos Legeforeningen.

Pris_radon

Pris_radon