Rekordhøy UV-stråling i mai

Tilbake

Publisert 05.06.2018, oppdatert 05.06.2018 10:54

Stikkord: UV-målinger, UV-stråling

Aldri før har Strålevernet målt så mye UV-stråling fra sola i Sør-Norge i mai som i år. 

De mange soltimene i mai har resultert i rekord-høye UV-doser til alle som har vært mye utendørs i Sør-Norge. Selv om det er meldt litt lavere temperaturer i Sør-Norge de nærmeste dagene, vil ikke UV-nivået reduseres så lenge det er skyfritt. Det vil stige helt fram til St. Hans.
For mye ultrafiolett stråling (UV) fra sola på huden kan gi føflekkreft. Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst og dødelighet av denne krefttypen. 

Målenettverk

- Totaldosen for UV i mai i år har vært drøyt 25 prosent høyere enn gjennomsnittet på målestasjonene i Sør-Norge og 15 prosent høyere i Trondheim. Dette er det høyeste vi har målt for mai i Sør-Norge i løpet av de 20 årene vi har hatt målinger, sier seksjonssjef Merete Hannevik i Statens strålevern. 
UV-nivåene i Norge registreres kontinuerlig i et målenettverk med ni stasjoner fordelt utover hele landet. Nettverket drives av Strålevernet og Norsk institutt for luftforskning.

 

Søylene i figuren viser gjennomsnittlig UV-nivå for den enkelte maimåned i Bærum i løpet av de 20 årene det er gjort målinger. Verdien for 2005 er ikke med av tekniske grunner. Den blå streken viser gjennomsnittlig UV for mai alle årene.

Søylene i figuren viser gjennomsnittlig UV-nivå for den enkelte maimåned i Bærum i løpet av de 20 årene det er gjort målinger. Verdien for 2005 er ikke med av tekniske grunner. Den blå streken viser gjennomsnittlig UV for mai alle årene.

Sjekk UV-nivået

Vil du vite mer om hvor sterk UV-strålingen fra sola blir der du er?
Sjekk disse nettstedene:
www.nrpa.no/uvnett.
www.yr.no
http://uv.nilu.no/