Internasjonalt møte om ikke-spredning

Tilbake

Publisert 05.06.2018, oppdatert 11.06.2018 08:01

Stikkord: Atomvåpen, Uran

Statens strålevern, Utenriksdepartementet og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) arrangerer denne uken det tredje internasjonale symposiet om minimering av høyt anriket uran i sivil bruk. Hensikten er å redusere risikoen for at materiale kan komme på avveier. Høy-anriket uran kan brukes til produksjon av atomvåpen.

 

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter direktør Ole Harbitz i Statens strålevern på det internasjonale møtet i Oslo om ikke-spredning. (Foto: Nicki Twang)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter direktør Ole Harbitz i Statens strålevern på det internasjonale møtet i Oslo om ikke-spredning. (Foto: Nicki Twang)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpner symposiet som holdes i Oslo. I alt 85 deltakere fra 27 land skal diskutere hvordan bruken av høy-anriket uran i det sivile kan reduseres.

Det er ikke mulig å lage uranbaserte atomvåpen uten høy-anriket uran. Ved å begrense tilgangen på anriket uran, gjør en det vanskeligere å lage atomvåpen. 

Høy-anriket uran er uran med mer enn 20 prosent av det radioaktive stoffet uran-235. Vanlige kjernekraftverk bruker lav-anriket uran, typisk på 3-5 prosent av uran-235. Uran som finnes i naturen har bare 0,7 prosent uran-235.

Høy-anriket uran har egenskaper som gjør det egnet til bruk i forskingsreaktorer, produksjon av medisinske isotoper og fremdriftsreaktorer for skip og ubåter.