Miljøministeren besøkte Strålevernet

Tilbake

Publisert 06.06.2018, oppdatert 06.06.2018 14:56

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, Radioaktive kilder, Radioaktivitet i miljøet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var onsdag på Strålevernet. Han fikk en orientering om status på de oppgavene Strålevernet utfører for Klima- og miljødepartementet og hvilke fremtidige utfordringer Norge står overfor på dette området.

Miljøminister Ola Elvestuen (t.v.) sammen med direktør Ole Harbitz under statsrådsbesøket på Strålevernet denne uken. (Foto: Inger Nergaard/Statens strålevern)

Miljøminister Ola Elvestuen (t.v.) sammen med direktør Ole Harbitz under statsrådsbesøket på Strålevernet denne uken. (Foto: Inger Nergaard/Statens strålevern)Under det to timer lange møtet fikk statsråd Elvestuen blant annet en gjennomgang av den norske atomberedskapen og utviklingen i trusselbildet. Utfordringer knyttet til Institutt for energiteknikks nukleære anlegg i Halden og på Kjeller og håndteringen av brukt brensel og annet radioaktivt avfall ble også drøftet.
Under besøket påpekte Strålevernet at en akutt radioaktiv forurensning i Norge vil kreve godt samarbeid mellom flere aktører i miljøsektoren, blant annet Statens strålevern, Kystverket, Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt og Polarinstituttet.

-Forurensningsloven legger viktige rammer for håndteringen av radioaktivt avfall og utslipp. Det er fint for oss å få anledning til direkte dialog med politiske ledelse i Klima- og miljødepartementet om utfordringene knyttet til dette, sier direktør Ole Harbitz i Strålevernet.

Statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet var også med på møtet.