Internasjonalt møte om atomarven

Tilbake

Publisert 08.06.2018, oppdatert 08.06.2018 09:10

Stikkord: Atomreaktor, Atomsikkerhet

Strålevernet har drøftet regulering av atomarven på et internasjonalt møte i Murmansk i Russland denne uken.

Det er satt opp flere nye bygninger i Andrejevabukta i forbindelse med forberedelsene til uttransportering av det brukte kjernebrenselet. (Foto: SevRao/Statens strålevern)

Det er satt opp flere nye bygninger i Andrejevabukta i forbindelse med forberedelsene til uttransportering av det brukte kjernebrenselet. (Foto: SevRao/Statens strålevern)

 

Utfordringen med atomarven etter den kalde krigen er at det ikke har vært internasjonale standarder for å håndtere atomproblemene. Den første rapporten som omhandler dette feltet er snart klar og vil bli utgitt som en flaggskiprapport av OECD Nuclear Energy Agency (NEA). Nuclear Energy Agency er et mellomstatlig organ som skal lette samarbeidet mellom land som har en avansert nukleærteknologi-infrastruktur. Organet ligger under Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Risikofylt oppryddingsarbeid

De 30 representantene som møtes i Russland denne uken skal også besøke Andrejevabukta som ligger rundt seks mil fra den norsk-russiske grensen. Store mengder brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall har blitt lagret i Andrejevabukta i flere tiår under svært kritikkverdige forhold. Andrejevbukta var militær servicebase for lagring av brukt reaktorbrensel fra den russiske Nordflåtens reaktordrevne fartøyer på 1960-tallet.
Russland har samarbeidet med Norge om å utvikle nye sikkerhetssystemer og metoder for en god og helhetlig regulering av det risikofylte atomoppryddingsarbeidet i Andrejevabukta. I arbeidet med opphugging av atomubåter og atomdrevne overflatefartøyer har Norge og Russland fokusert på strålevern for arbeiderne, befolkningen og miljøet, samt beredskap mot eventuelle ulykker.

Styrket sikkerhetskultur

Det åpne samarbeidet mellom Norge og Russland har blitt bragt opp på den internasjonale arenaen, hvor OECD NEA nå står i spissen. En rekke nasjoner samarbeider nå mer åpent om problemene med regulering av atomarven etter den kalde krigen.
-Norges samarbeid med Russland på dette feltet har ført til en styrket sikkerhetskultur i Russland og det er skapt en samforståelse om prinsipper, holdninger og praksis på dette området, sier fagdirektør Malgorzata Sneve i Statens strålevern som deltar på møtet.