Endret forvaltningspraksis for informasjonskravet for solariebransjen

Tilbake

Publisert 11.06.2018, oppdatert 11.06.2018 11:19

Stikkord: Solarium

Som en følge av endret forvaltningspraksis er det ikke lenger krav om signatur/avkrysning for mottatt informasjonsbrosjyre for kunder som tar solarium for første gang og deretter årlig.

I strålevernforskriften § 38 står det at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk». Forvaltningspraksis knyttet til bestemmelsen er endret slik at det ikke lenger stilles krav til at kunden må signere eller krysse av for at Strålevernets informasjonsbrosjyre er mottatt eller at den må deles ut før første soling og deretter årlig.

Fremdeles krav om brosjyre

Den enkelte kunde skal fremdeles informeres om relevante risikofaktorer ved solariebruk. For at kravet nå skal anses som oppfylt, må informasjonsbrosjyren formidles til hver enkelt kunde ved at en papirbrosjyre deles ut eller ligger tilgjengelig i solingslokalet slik at kunden kan ta denne med seg.

Elektronisk løsning

Alternativt kan informasjonen distribueres til kundene elektronisk/være tilgjengelig i elektronisk løsning (f.eks. i samme system som for elektronisk adgangskontroll, for de som benytter dette). Dersom virksomhetene ønsker å gi kunden informasjonen gjennom et annet medium, som for eksempel video eller interaktiv film, er dette mulig, så lenge informasjonen er lett tilgjengelig for den enkelte kunde.

Kundene skal altså fortsatt få informasjonsbrosjyren som tidligere, men det vil ikke lenger være krav til signatur/avkrysning og hyppighet på utdeling av informasjonen.

Våre temasider om solarium, Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr
soling i solarium
og StrålevernInfo 3:2016 «Nye regler for solarievirksomheter» er nå oppdatert i henhold til den nye forvaltningspraksisen for informasjonskravet.