Fem nye år med fremragende forskning på radioaktivitet

Tilbake

Publisert 21.06.2018, oppdatert 21.06.2018 12:55

Stikkord: Forskning

Norges forskningsråd har vedtatt å bevilge midler til ytterligere fem års forskning til NMBUs senter for fremragende forskning - CERAD SFF.

CERAD er et senter for fremragende forskning som jobber for å redusere usikkerheten i risikovurderinger knyttet til radioaktivitet. Senteret ser på effekter av radioaktivitet, blant annet gammastråling, alene og i kombinasjon med andre stressfaktorer. Målet er å bidra til grunnleggende kunnskap og bedre verktøy for å beskytte mennesker og miljø fra stråling.

Strålevernet er deltaker i CERAD.

Les mer hos NMBU her og her.