Vil redusere økningen av hudkreft med 25 prosent innen 2040

Tilbake

Publisert 27.06.2018, oppdatert 27.06.2018 10:56

Stikkord: Sol og UV, Solarium, UV-stråling

En arbeidsgruppe har laget et forslag til nasjonal Hudkreftstrategi hvor de foreslår å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040.

 

Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til utvikling av hudkreft, slås det fast i forslag til Hudkreftstrategi. (Foto:Matej Kastelic-ScanStockPhoto)

Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til utvikling av hudkreft, slås det fast i forslag til Hudkreftstrategi. (Foto:Matej Kastelic-ScanStockPhoto)

Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge i løpet av de siste ti-årene. Norge er blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft – som er den alvorligste formen for hudkreft.
Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til utvikling av hudkreft, påpeker den nasjonale arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget til nasjonal UV- og hudkreftstrategi på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

Unngå helseangst

-Hudkreft kan forebygges, og det er langt mer kostnadseffektivt å forebygge enn å behandle hudkreft. Behandlingskostnadene er anslått å være over 300 millioner årlig for føflekkreft alene. Med økende andel eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner, forventes kostnadene å øke betraktelig i årene som kommer, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern som har ledet arbeidsgruppen.
Tidlig oppdagelse er et kriterium for overlevelse av føflekkreft.
-Det er viktig å øke folks kunnskap om tidlige tegn på hudkreft. Samtidig er det viktig å ikke skape helseangst i befolkningen. Mange mennesker har et stort antall føflekker som aldri vil utvikle seg til hudkreft. Ofte er det den ene føflekken som forandrer seg eller ser annerledes ut som vi bør følge med på, sier Nilsen.

Hovedmålene i strategiforslaget:

• Redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040.
• Redusere dødeligheten gjennom tidligere oppdagelse av føflekkreft.
• Redusere gjennomsnittlig tykkelse på kreftsvulster fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm innen 2040. Tynnere svulster gir bedre prognose for overlevelse av sykdommen. 

Reklameforbud mot solarier

Et av forslagene i strategien er å innføre reklameforbud mot solarier. Verdens helseorganisasjons fagorgan for kreftforskning, IARC, har klassifisert strålingen fra solarier som kreftfremkallende. Kreftrisikoen er høyest når solariebruken starter i ung alder, og den øker med økende bruk.
-Vi mener det ikke bør være lov å reklamere for et produkt som er kreftfremkallende, på samme måte som det ikke er lov å reklamere for tobakk, sier Lill Tove Nilsen.
Det er rundt 5.500 solarier i bruk i Norge i dag, viser Strålevernets melderegister. 

Økt kunnskap hos fastlegene

Strategien peker også på at fastlegenes kunnskap og bevissthet om faresignaler for hudkreft må økes. Oppdagelse og behandling av hudkreft skjer vanligvis samtidig hos fastlegen, som henviser til spesialist for videre oppfølging hvis det blir påvist føflekkreft.  
Mangelfull eller ufullstendig henvisningspraksis blant fastlegene later til å være et generelt problem i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, ifølge en undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2017. Strategien foreslår å sikre at fastlegene inkluderer nødvendig og presis informasjon i henvisningene til patolog, slik at det blir minst mulig forsinkelser i diagnose og videre behandling.
Forslaget til Hudkreftstrategi sendes nå på høring, med frist 1. september for innspill. Endelig forslag til strategi sendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. september i år.