Norsk stråleterapimøte 2018 – tema brystkreft

Tilbake

Publisert 29.06.2018, oppdatert 29.06.2018 09:05

Stikkord: KVIST

18.–19. september arrangeres Norsk stråleterapimøte på Thon Hotell Opera i Oslo. Møtet er tverrfaglig og beregnet for alle yrkesgrupper som er involvert i stråleterapi av kreftpasienter.

Påmeldingen til årets Straleterapimøte har åpnet.

Påmeldingen til årets Straleterapimøte har åpnet.

Påmeldingsavgift
før 1. juli 3.300,- pr. person
etter 1. juli 4.000,- pr. person

Tema på årets møte er strålebehandling av brystkreft.

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil bidra ved å belyse nåværende status og nye muligheter innen strålebehandling av brystkreft. Alle landets stråleterapienheter er invitert til å delta i en workshop ved å planlegge stråleterapi for to anonymiserte brystkreft-pasienter. Stråleterapienhetenes ulike vurderinger og forslag til behandlingsopplegg for de gitte pasienteksemplene vil presenteres og diskuteres på møtet.

Norsk stråleterapimøte er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Radiografforbund, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk Onkologisk Forening og KVIST-gruppen ved Statens strålevern.