Ekspertmøte om radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 29.06.2018, oppdatert 29.06.2018 13:38

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Radioaktivitet i miljøet, Radioaktivt avfall

En norsk-russisk ekspertgruppe diskuterte ny kunnskap om forurensning og miljøkonsekvensvurderinger i nordområdene på et møte i Oslo forrige uke.

Avdelingsdirektør Per Strand (t.v.) og direktør Jury Peshkov i det statlige russiske selskapet for miljøovervåking, Roshydromet.(Foto:Statens strålevern)

Avdelingsdirektør Per Strand (t.v.) og direktør Jury Peshkov i det statlige russiske selskapet for miljøovervåking, Roshydromet.(Foto:Statens strålevern)

Partene ble enige om å gjennomføre et felles tokt til den sunkne atomubåten Komsomolets i Norskehavet for å styrke innsatsen rundt utfordringene med radioaktivt avfall i nordområdene.

-Vi er svært fornøyd med møtet og har fått ny og oppdatert kunnskap om det dumpede radioaktive avfallet i de nordlige havområdene, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

-Vi har også diskutert samarbeidet vi har om den årlige overvåkingen av radioaktivitet i miljøet i nord. Vi kommer til å ha videre fokus på miljørisikoanalyser av radioaktive kilder i våre arktiske områder og arbeide for å redusere risikoen for forurensing fra disse kildene i fremtiden, sier Per Strand.

-Fra russisk side er vi glade for at vi sammen med Norge nå har gjort ferdig den felles rapporten om  miljøkonsekvensvurderingene av den sunkne atomubåten K-159. Det er viktig å ha oppdatert informasjon om miljøstatus når det gjelder radioaktivitet i arktiske områder, sier direktør Jury Peshkov i det statlige russiske selskapet for miljøovervåking, Roshydromet.

Den norsk-russiske ekspertgruppen ble opprettet i 1992, under norsk-russisk miljøvernkommisjon. Gruppen møtes annethvert år i henholdsvis Russland og i Norge. Arbeidet finansieres primært gjennom regjeringens atomhandlingsplan som administreres av Utenriksdepartementet.