Tilsyn ved Strålevernet i perioden 2012-2016

Tilbake

Publisert 08.08.2018, oppdatert 08.08.2018 11:04

Stikkord: Atomsikkerhet, Radioaktivt avfall, Stråling, Tilsyn

Strålevernet gjennomførte 721 tilsyn i perioden 2012-2016, 303 av disse foregikk hos virksomheten. 

Dette tilsynet gjelder bruk av stråling i industrien. (Foto:Statens strålevern)

Dette tilsynet gjelder bruk av stråling i industrien. (Foto:Statens strålevern)

Strålevernet gjennomfører tilsyn for å verifisere at virksomhetene har forsvarlig kontroll med strålerelaterte aktiviteter, for å kontrollere at virksomhetenes håndtering av radioaktivt avfall og utslipp skjer i henhold til regelverket og tillatelsene og for at atomsikkerheten ved Norges nukleære anlegg blir ivaretatt.

Blant tilsynene som ble gjort hos virksomhetene, var 31 prosent rettet mot strålebruk i industri- og forskningssektoren, 29 prosent var mot sykehussektoren og 10 prosent mot solarievirksomheter og virksomheter som tilbyr kosmetisk bruk av laser. 22 prosent av tilsynene var rettet mot den nukleære sektoren der temaet er avfall, utslipp og atomsikkerhet. 8 prosent av tilsynene var miljørettet og mot virksomheter i ulike sektorer.

Det ble også gjennomførte 418 nettbaserte tilsyn. Ved slike tilsyn får utvalgte virksomheter tilsendt et elektronisk spørreskjema de må besvare.
Denne metoden benyttes når man ønsker å nå ut til mange brukere. I tillegg gjøres det i snitt 120 dokumenttilsyn etter forurensingsloven hvert år.

Det er sjeldent at det oppdages alvorlige avvik forbundet med strålebruk på sykehus, i industri og forskning. I solariebransjen og virksomheter som tilbyr kosmetisk bruk av laser har det vært flere eksempler på uforsvarlig praksis som har ført til akutte skader.

Her er vi på tilsyn på en stråleterapiavdeling på sykehus. (Foto: Statens strålevern)

Her er vi på tilsyn på en stråleterapiavdeling på sykehus. (Foto: Statens strålevern)

 

Når det gjelder sykehussektoren og radioaktivt avfall, har kravene til avfallshåndtering og utslipp blitt innskjerpet som følge av at forurensingsloven er blitt gjort gjeldene for radioaktivitet. På det nukleære området har det blitt avdekket en rekke avvik. Det er blant annet gjennomført en Systemrevisjon i 2014 som førte til at Institutt for energiteknikk (IFE) er satt under fortløpende intensivert tilsyn.
Strålevernet har hatt betydelig fokus på IFEs anlegg i perioden, og dette vil fortsette i tiden framover.

 

Les strålevernrapporten Tilsyn ved Strålevernet 2012-2016