Radioaktive kilder fra NTNU på avveier

Tilbake

Publisert 04.09.2018, oppdatert 04.09.2018 12:16

Stikkord: Radioaktive kilder, Stråling

Statens strålevern mottok 28. august melding om at radioaktive strålekilder på NTNU var borte. Kildene var lagret i en safe, og ble borte i forbindelse med en flytteprosess. Det er svært lav risiko for helseskadelig stråling fra kildene.

Strålevernet mottok en rapport om hendelsen fra NTNU fredag 31. august, og ytterligere informasjon 4. september, der det framgår at NTNU anser kildene som stjålet. Kildene har vært borte siden 10. august. 
Kildene det er snakk om er undervisningskilder som brukes til demonstrasjon i fysikkundervisningen.

Strålevernet ser generelt alvorlig på denne type hendelser og følger opp saken videre. Blir safen funnet igjen, skal politi og Strålevernet varsles umiddelbart.