Flytende kjernekraftverk tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Tilbake

Publisert 06.09.2018, oppdatert 06.09.2018 13:22

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen, Atomreaktor, Atomsikkerhet, Radioaktivt avfall

Statssekretær Audun Halvorsen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk. Et av temaene på møtet var videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonosov som nå ligger i Murmansk.

Statssekretær Audun Halvorsen (t.v.) hilser på visedirektør Vladimir Potsyapun i Rosatom på Atomkommisjonsmøtet i Murmansk.(Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern)

Statssekretær Audun Halvorsen (t.v.) hilser på visedirektør Vladimir Potsyapun i Rosatom på Atomkommisjonsmøtet i Murmansk.(Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern)


Under møtet, hvor også Statens strålevern deltok, framhevet partene det gode samarbeidet innen miljøovervåking, særlig når det gjelder felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av dumpet radioaktivt materiale i Kara- og Barentshavet.
Beredskapssamarbeidet er høyaktuelt når det gjelder håndtering og transport av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland og ved transport av det flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov fra Murmansk til Pevek i 2019.
Det skal være en felles norsk-russisk beredskapsøvelse i Andrejevbukta i oktober.

-Det er viktig med jevnlige beredskapsøvelser i forbindelse med uttransporteringen av kjernebrensel fra Andrejevabukta som vil pågå i mange år, sier avdelingsdirektør Per Strand i Strålevernet. 

 

Les mer på Utenriksdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norsk-russisk-kommisjon/id2610059/