Nasjonalt yrkesdoseregister er lansert

Tilbake

Publisert 14.09.2018, oppdatert 14.09.2018 15:21

Stikkord: Yrkesdoseregisteret

Statens strålevern har i samarbeid med Norsk Helsenett SF utarbeidet et register der stråledoser til arbeidstakere som utsettes for stråling skal rapporteres inn.

Etter hvert skal nasjonalt yrkesdoseregister gi en samlet oversikt over stråledoser til arbeidstakere i Norge.

Representanter for organisasjoner/virksomheter skal gjennom nasjonalt yrkesdoseregister kunne få en samlet oversikt over stråledoser til egne ansatte som utsettes for ioniserende stråling. Som privatperson vil du kunne få en samlet oversikt over egne stråledoser som følge av arbeid med ioniserende stråling, uavhengig av om du har skiftet arbeidsgiver.

Statens strålevern vil bruke opplysningene i tilsyns- og forvaltningsarbeid. Det vil utarbeides anonymiserte dosestatistikker basert på opplysningene i registeret, som vil kunne benyttes i forbindelse med utredning, utviklings- og kartleggingsarbeid. Nasjonalt yrkesdoseregister er hjemlet i § 34 i forskrift om strålevern og bruk av stråling. Innlogging i yrkesdoseregisteret skjer via ID-porten.

Per dags dato er det ikke innmeldt noen stråledoser i yrkesdoseregisteret, så inntil videre gir registeret ingen doseoversikter. Utover høsten vil Strålevernet jobbe for å få implementert historiske dosedata. Vi kommer derfor tilbake med mer informasjon etter hvert.

Lenke til Nasjonalt yrkesdoseregister.