Samarbeider om atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 19.09.2018, oppdatert 05.10.2018 11:13

Stikkord: Atomsikkerhet

Norge, Romania og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har undertegnet en avtale om atomsikkerhetssamarbeid.

Atomsikkerhetssamarbeidet omfatter blant annet grensekontroll og forebygging av ulovlig transport av radioaktivt materiale. (Foto: Statens strålevern)

Atomsikkerhetssamarbeidet omfatter blant annet grensekontroll og forebygging av ulovlig transport av radioaktivt materiale. (Foto: Statens strålevern)Undertegningen skjedde på Atomenergibyråets generalkonferanse i Wien denne uken. Hovedmålet med samarbeidet er å styrke Romanias beredskap mot atomhendelser. De neste fire årene skal partene samarbeide på tre hovedområder innen atomsikkerhet: Grensekontroll og forebygging av ulovlig transport av radioaktivt materiale, reduksjon av nukleær risiko og sårbarhet samt krisehåndtering. 
Atomsikkerhetssamarbeidet finansieres av EØS-midler og er basert på erfaringsutveksling med norske og internasjonale eksperter, opplæring, regelverksutvikling og øvelser.

 

Les mer på IAEAs nettsider:

https://www.iaea.org/newscenter/news/norway-and-romania-extend-iaea-supported-partnership-to-strengthen-nuclear-and-radiological-safety-and-security