Alle ansatte med solkundekontakt må ha bestått Solarieprøven

Tilbake

Publisert 26.09.2018

Stikkord: Solarium

Alle ansatte som er i kontakt med solariekundene må ha bestått solarieprøven, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet. Det kan være ansatte på treningssenter, i svømmehaller eller hos frisører.

Kravet om å ha bestått Solarieprøven retter seg mot selve virksomheten som tilbyr solarium, uavhengig av hvem som faktisk eier solariene, fastslår Helsedepartementet. (Foto:Statens strålevern)

Kravet om å ha bestått Solarieprøven retter seg mot selve virksomheten som tilbyr solarium, uavhengig av hvem som faktisk eier solariene, fastslår Helsedepartementet. (Foto:Statens strålevern)Helsedepartementet opprettholder Strålevernets vedtak i fem klagesaker de har behandlet fra Mida Sol AS. På vegne av fem lokale virksomheter klaget Mida Sol på vedtak fra Strålevernet om at de ansatte ved de fem lokale virksomhetene som hadde kundekontakt eller var ansvarlig for daglig drift, måtte ha bestått Solarieprøven. Solarieprøven er en kunnskapstest om soling og kravet om å ha bestått denne prøven retter seg mot den virksomheten som tilbyr soling i solarium. Mida Sol AS leier lokaler og leier ut solarium ved flere av de lokale virksomhetene som fikk krav mot seg. Selskapet mente derfor de var å regne som en virksomhet etter strålevernforskriften og at kravet om å ha bestått Solarieprøven burde rettes mot Mida Sol og ikke mot de lokalt ansatte. Dette var ikke Helsedepartementet enig i.

Eierforholdet ikke viktig

I sin behandling av klagene understreker departementet at kravene om å ha bestått Solarieprøven retter seg mot selve virksomheten som tilbyr solarium, uavhengig av hvem som faktisk eier solariene. Enhver ansatt som har naturlig mulighet for kommunikasjon med kundene eller brukerne av solariet skal ha bestått Solarieprøven. Det betyr at også ansatte på treningsstudioet, hos frisøren eller i svømmehallen må ha bestått prøven.
Dermed har departementet slått fast at Strålevernets tolkning av strålevernforskriften og begrepet «virksomhet» er riktig.  Krav til å ha bestått Solarieprøven gjelder altså for den som er ansvarlig for daglig drift og alle ansatte som er naturlige kontaktpunkt for solariekunder i virksomheten som tilbyr soling i solarier.
Klagen fra Mida Sol kom etter at de fem virksomhetene fikk varsel fra Strålevernet i en nasjonal tilsynskampanje mot en rekke solarievirksomheter i fjor høst. Det ble avdekket omfattende brudd på kravene i strålevernforskriften under denne kampanjen.

Eksempler på ansatte som må ha bestått Solarieprøven:


• Ansatte på et treningssenter som er i kontakt med kunder, også de som skal benytte solariene, må ha bestått Solarieprøven. Dersom solariene ligger avskjermet fra treningsstudioet, men kundene må gå forbi en bemannet resepsjon for å komme til solariene, må de ansatte ved resepsjonen ha bestått Solarieprøven.
• Frisører som tilbyr soling i solarium i sine lokaler og som dermed er i naturlig kontakt med solariekundene må ha bestått Solarieprøven.
• Ansatte ved svømmehaller hvor kundene må gå forbi resepsjonen for å komme til solariene må ha bestått Solarieprøven.

Solarieopplæringen og Solarieprøven er nå nettbasert. Du kan ta den på kontoret eller hjemme.  For å lese mer om Solarieprøven og melde deg opp i denne, trykk her.

 

Strålevernforskriften

§ 38.Andre krav til virksomhet som tilbyr soling i solarier
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Statens strålevern. Bestått prøve har en gyldighet på fem år.
Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk.

Virksomheten skal sørge for:

a) at solariene til enhver tid tilfredsstiller de tekniske kravene, jf. § 36,
b) å opplyse kunden om anbefalt doseringsplan,
c) at solarienes tidsur kan innstilles etter anbefalt doseringsplan,
d) å ha oppslag med advarselstekst og verneregler utarbeidet av Statens strålevern lett synlig i lokalet, og
e) å ha egnede beskyttelsesbriller tilgjengelig for kunden.
Virksomhetene skal ikke ha andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den obligatoriske advarselsteksten, jf. tredje ledd bokstav d.