Klart for fjerning av brukt kjernebrensel fra Lepse

Tilbake

Publisert 12.10.2018, oppdatert 12.10.2018 16:13

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Lepse er et skip som ble brukt til lagring av brukt kjernebrensel og som i mange år lå til kai nord for Murmansk. Lepse har på mange måter vært selve symbolet på problemene med atomavfall fra den kalde krigens dager. Fra norsk side har man bidratt med i overkant av 26 millioner kroner for å løse problemene med Lepse.

Det har siden tidlig nittitallet vært et stort internasjonalt engasjement for å fjerne det brukte kjernebrenselet fra Lepse og dermed redusere risikoen for ulykker og forurensing. I 2012 ble Lepse tauet fra Murmansk til Nerpa-verftet på Kolahalvøya. Der den ble satt i tørrdokk, og arbeidet med opphugging startet.

Et viktig trinn for endelig opphugging av Lepse ble markert i slutten av september i år. Da ble den tekniske bygningen hvor det radioaktive kjernebrensel skal tas ut ferdigstilt. Dermed kan det videre arbeidet gjennomføres på en sikker måte.

Uttaket av det brukte og delvis ødelagte brenselet er en meget komplisert og krevende prosess som Russland tar sikte på å ferdigstille i løpet av 2020. Brenselet skal etter planen transporteres med skipet Serebrianka til Murmansk og deretter med tog til avfallsanlegget Majak.

Det konkrete arbeidet finansieres i stor grad fra EUs Nordlige Dimensjon fond, administrert av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, EBRD. Mange nasjoner bidrar med midler til fondet. Fra norsk side har man bidratt med i overkant av 26 millioner kroner for å løse problemene med Lepse.

Den tekniske bygningen hvor det radioaktive kjernebrensel skal tas ut. Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern.

Den tekniske bygningen hvor det radioaktive kjernebrensel skal tas ut. Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern.

Den røde delen inneholder det brukte brenselet fra Lepse. Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern.

Den røde delen inneholder det brukte brenselet fra Lepse. Foto: Charlotte Birke, Statens strålevern.

Lepse før fjerning av det brukte brenselet og opphuggingen startet. Foto: Statens strålevern.

Lepse før fjerning av det brukte brenselet og opphuggingen startet. Foto: Statens strålevern.