Langsom nedgang i radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 17.10.2018, oppdatert 17.10.2018 09:38

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Tsjernobyl-ulykka

Den radioaktive forurensningen i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 er mer langvarig enn ventet, viser Statens stråleverns vurdering for Norges miljømål. 

Den radioaktive forurensningen i havet er generelt lavere enn på land og i ferskvann, viser vår vurdering for Norges miljømål.(Foto: Vadim Petrakov/Shutterstock)

Den radioaktive forurensningen i havet er generelt lavere enn på land og i ferskvann, viser vår vurdering for Norges miljømål.(Foto: Vadim Petrakov/Shutterstock)Nedfallet av cesium-137 over Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 var blant det høyeste i Europa, og særlig ble deler av Sør- og Midt-Norge hardt rammet. Denne forurensningen er langt mer langvarig enn først ventet, viser vurderingen for Norges miljømål som nå er publisert i en ny nettløsning på Miljøstatus.no 

I flere områder er den radioaktive forurensningen etter Tsjernobyl fortsatt høyere enn det som er tillatt for matvarer. Nedgangen av forurensningen i planter, dyr og mennesker er nå så langsom at den har en halveringstid på rundt 30 år. I tillegg kan det være store variasjoner i forurensningen fra år til år. Dette gjør at det kan være vanskelig å se noen reell nedgang i forurensningen på kort sikt, viser vurderingen fra Strålevernet.

Den radioaktive forurensningen i havet er generelt lavere enn på land og i ferskvann. Det er også lavere konsentrasjoner av technetium-99 fra Sellafield-anlegget i Storbritannia langs norskekysten enn på 1990-tallet. Årsaken er at nye renseteknikker ved anlegget som kom i 2003-2004 har gitt sterkt reduserte utslipp.

Strålevernet, Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren legger hvert år frem sine vurderinger av hvordan det står til med miljøet i Norge. Det skjer gjennom en rapportering på Norges miljømål, som er fastsatt av regjeringen. Den nye nettløsningen som Miljødirektoratet nå har utviklet, gjør det enklere å få oversikt over status og utvikling for miljøet. Strålevernets vurderinger knyttet til radioaktiv forurensning og avfall ligger under miljømål 4.1 og 4.2.