Øvelse i Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 18.10.2018, oppdatert 18.10.2018 14:10

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

17. og 18. oktober deltok Strålevernet som observatør på en beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kolahalvøya. I øvelsen ble samhandlingen mellom de russiske etatene Rosatom og FMBA øvet i tilfelle en atomhendelse ved håndtering av brukt brensel.

Strålevernet samarbeider med Rosatom og FMBA med sikte på å bedre samhandling og styrke kompetansen. Arbeidet har spesielt fokus på å forebygge og minske risikoen for atomhendelser, i tillegg til å forbedre kompetanse hos alle som blir involvert i en beredskapshåndtering i tilfelle en strålingsulykke ved håndtering og transport av brukt brensel.

Samarbeidet er støttet av regjeringens atomhandlingsplan.

  • FMBA er det russiske helsetilsynet for strålevern, biologisk- og kjemisksikkerhet med ansvar for beskytelse av arbeiderne i Andrejevbukta.
  • Rosatom er det tidligere russiske atomenergiministeriet som er ansvarlig for opprydding ved atomanleggene, men også for koordinering i en beredskapssituasjon. 
  • I Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, ligger det som er regnet som en av verdens største ansamling av brukt kjernebrensel, lagret under høyst utilfredsstillende forhold. Et omfattende arbeid med å fjerne det radioaktive avfallet er i gang.

 

     
I 2016 ble det gjennomført en tilsvarende øvelse som denne uken. Alle bildene er fra den øvelsen.