Atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina

Tilbake

Publisert 23.10.2018, oppdatert 23.10.2018 15:33

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

- Styrket atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Ukraina er viktig for begge land, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Statens strålevern og Ukrainas kjernesikkerhets- og strålevernsmyndighet signerte i dag en tilleggsavtale. Avtalen vil bidra til å styrke myndighetene i Ukraina ytterligere og bidra til å støtte videre arbeid med regelverk innen sikkerhet og beredskap. Som resultat av et godt samarbeid mellom de to landene har seks forskrifter hittil blitt utviklet og implementert og sju er i slutt fasen.

Det langsiktige målet med samarbeidet er å styrke sikkerhetskulturen ved å gi støtte til tilsynsmyndighetene i Ukraina.

Avtalen mellom de to landene ble undertegnet under et møte i Oslo der tema var å styrke tilsynsmyndighetene i Ukraina, redusere risiko for radioaktiv forurensing og miljøovervåkning.

Avtalen ble signert av leder Hryhorii Plachkov og avdelingsdirektør Per Strand. Foto: Malgorzata Sneve, Statens strålevern.

Avtalen ble signert av leder Hryhorii Plachkov og avdelingsdirektør Per Strand. Foto: Malgorzata Sneve, Statens strålevern.