Du bør ha jodtabletter hjemme

Tilbake

Publisert 25.10.2018, oppdatert 07.11.2018 14:33

Stikkord: Atomberedskap, Jod

Vi anbefaler alle under 40 år, gravide, ammende eller de med hjemmeboende barn å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Fra 1. november kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.

–Risikoen for at et radioaktivt utslipp som inneholder jod kan komme innover Norge har økt, sier beredskapssjef Astrid Liland.

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

- Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme, forteller Liland videre. Jodtabletter står også på listen over ting du bør ha hjemme i DSB's kampanje for egenberedskap.

Dersom det kommer en sky med radioaktiv jod innover landet, kan det bli aktuelt å gi råd om å ta jodtabletter. Illustrasjon: Statens strålevern/Inger Sandved Anfinsen - www.koboltdesign.no

Dersom det kommer en sky med radioaktiv jod innover landet, kan det bli aktuelt å gi råd om å ta jodtabletter. Illustrasjon: Statens strålevern/Inger Sandved Anfinsen - www.koboltdesign.no


Ved en atomulykke kan det bli utslipp av radioaktivt jod som kan gi kreft i skjoldbruskkjertelen. Tilskudd av naturlig jod i form av jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft.

- Men jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer, understreker Liland.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Om det blir aktuelt vil myndighetene gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. Myndighetene vil også gi råd om når tablettene skal tas.

Her kan du lese mer om jodtabletter.

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring 815 55 015