Solarieprøven tilgjengelig på engelsk

Tilbake

Publisert 22.11.2018, oppdatert 22.11.2018 15:43

Stikkord: Solarium, Soling

Nå kan du ta Solarieprøven på engelsk. Kunnskapsprøven skal tas av alle som driver solarier eller veileder solariekundene.

Solarieprøven ble innført i 2016 for å sikre at de som driver og jobber i solstudio har tilstrekkelig kompetanse.  
Tidligere har det kun vært mulig å ta denne kunnskapsprøven på bokmål og nynorsk, men nå er den også tilgjengelig på engelsk. Dette gjelder også opplæringsprogrammet Solarieopplæringen, som dekker alle emnene man kan bli spurt om i Solarieprøven. For mer informasjon og påmelding, se www.solarieprøven.no.

Har du allerede kjøpt tilgang til den norske versjonen av opplæringen og prøven, men ønsker den engelske versjonen i stedet, kan du ta kontakt med Norsk Test. Siden opplæringen og prøven nå er tilgjengelig på engelsk, kommer ikke Strålevernet lenger til å gi dispensasjon fra krav om bestått kunnskapsprøve for personer som ikke kan norsk godt nok til å ta prøven.