Tilskudd over Atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 08.01.2019, oppdatert 08.01.2019 16:06

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø i tillegg til norske næringsinteresser.

Atomhandlingsplanens geografiske hovedområde er Russland, Ukraina og noen land i Eurasia. Søknadsfrist for midler over atomhandlingsplanen er 15. februar 2019. Søknader som sendes inn senere kan bli vurdert dersom det fortsatt er midler tilgjengelig av årets bevilgning til handlingsplanen.

Tilskuddsmottakerne kan være aktører som kan bidra til at de overordnete målene for tilskuddsordningen oppnås, det kan være både i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avholder det årlige informasjonsmøte for tilskuddsøkere den 30. januar 2019 kl 9.30-11.30.