Vi blir til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 18.12.2018, oppdatert 10.01.2019 14:47

Fra 1. januar 2019 endrer vi navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. På nynorsk blir navnet Direktoratet for strålevern og atomtryggleik.

- Bakgrunnen for navneskiftet er ønsket om å synliggjøre direktoratsrollen, men også å tydeliggjøre arbeidet med atomsikkerhet i etatsnavnet, forteller direktør Ole Harbitz.

Selv om vi har endret navn og fått ny logo, vil samfunnsoppdraget vårt vil fremdeles være det samme. Vi arbeider for å redusere negative følger av stråling, og for økt atomsikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Vi bidrar til ikke-spredning av radioaktivt materiale, og sikrer en forsvarlig atomberedskap med god krisehåndteringsevne.

Fra 1. januar blir adressen til hjemmesiden vår: www.dsa.no, og nye epostadresser blir fornavn.etternavn@dsa.no (kun endring av adressen etter @).