Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på Østerås

Tilbake

Publisert 14.01.2019, oppdatert 14.01.2019 14:32

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 1 (2-7. januar) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt jod på luftfilterstasjonen på Østerås i Bærum. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er ikke registrert jod på stasjonene i Troms eller Finnmark, eller på CTBTO sin stasjon på Svalbard i samme periode, men Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forsetter overvåkingen.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra.

Her kan du lese mer om overvåking av radioaktivitet i luft.