Strategi for å redusere bruken av unødvendig røntgen og CT

Tilbake

Publisert 08.02.2019, oppdatert 08.02.2019 13:42

Stikkord: CT, Mammografi, Medisinsk strålebruk, Røntgen

Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du som pasient skal bli mindre utsatt for stråling.

Her er et CT-bilde av et benbrudd (Foto: Lars Borgen Vestre Viken HF)

Her er et CT-bilde av et benbrudd (Foto: Lars Borgen Vestre Viken HF)

Strålingen som brukes ved røntgen, mammografi og CT kan gi stråleskader og senskader som kreft. Derfor er det et stort internasjonalt fokus på at bruken av bildediagnostikk i helsevesenet skal være berettiget. Det innebærer at den bildediagnostiske undersøkelsen skal ha større nytteverdi enn risiko for deg som pasient.

Vi har gitt flere innspill til det nye strategiforslaget for rasjonell bruk av bildediagnostikk som nå er klart og som Helsedirektoratet nylig oversendte Helse- og omsorgsdepartementet.

Her er målene i strategien:

  • Færre dobbeltundersøkelser
  • Mindre overdiagnostikk
  • Redusert uønsket regional variasjon i bruk av bildediagnostikk
  • Færre undersøkelser med manglende berettigelse

 

Her er forslag til tiltak for å nå målene:

  • Tilrettelagt kommunikasjon mellom henviser og bildediagnostisk enhet
  • Felles bildelagre og arkivsystemer
  • Interaktiv henvisning med beslutningsstøtte
  • Kvalitetssikre anbefalinger om bildediagnostikk når nasjonale faglige retningslinjer skal lages

 

Les strategiforslaget her: