Møte med russiske myndigheter om Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 26.02.2019, oppdatert 26.02.2019 13:50

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Godt samarbeid mellom ansvarlige atomsikkerhetsmyndigheter er avgjørende for å redusere risikoen for alvorlige ulykker, hindre radioaktiv forurensning og at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier.

DSA samarbeider med de russiske strålevernsmyndighetene FMBA og Rosatom, som har et overordnet ansvar for arbeidet i Andrejevbukta. Sentralt i samarbeidet er forebygging og tiltak for å minske risikoen for atomhendelser ved håndtering og transport av brukt kjernebrensel.

Tidligere denne måneden har vi hatt møte med FMBA, FMBC og Rosatom om felles prosjekter i Andrejevbukta. På møtet ble arbeidet i den forrige planperioden 2017-2018 diskutert og oppsummert, og det ble lagt planer for samarbeidet framover.

Samarbeidet bidrar til verdifulle resultater i det overordnede programmet i Andrejevbukta. Samarbeidet har blant annet omfattet temaene

  • strålevern for arbeidere, befolkning og miljø
  • program- og maskinvare for å trene på og planlegge håndtering av brukt brensel
  • retningslinjer for fjerning av det radioaktive avfallet.

Samarbeidet er støttet av regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø med finansiering fra Utenriksdepartementet.

  • FMBA er det russiske helsetilsynet for strålevern, biologisk- og kjemisk sikkerhet med ansvar for beskyttelse av arbeiderne i Andrejevbukta.
  • Rosatom er det tidligere russiske atomenergiministeriet som er ansvarlig for opprydding ved atomanleggene, men også for koordinering i en beredskapssituasjon.
  • FMBC (Federal Medical Biological Center) gir vitenskaplig og teknisk støtte til FMBA.
  • I Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, ligger det som er regnet som en av verdens største ansamling av brukt kjernebrensel, lagret under høyst utilfredsstillende forhold. Et omfattende arbeid med å fjerne det radioaktive avfallet er i gang.  

I februar møttes strålevernmynidghetene DSA, FMBA og Rosatom for å diskutere felles prosjekter i Andrejevbukta på Kola halvøya. Foto: DSA

I februar møttes strålevernmynidghetene DSA, FMBA og Rosatom for å diskutere felles prosjekter i Andrejevbukta på Kola halvøya. Foto: DSA