Høring – forslag om innføring av kommunal beredskapsplikt for mindre tilfelle av akutt radioaktiv forurensning m.m.

Tilbake

Publisert 15.03.2019

Stikkord: Høringer, Utslipp og avfall

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har sendt forslag til endringer i forskrift av 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall § 3, 1.ledd (forskrift om radioaktiv forurensning og avfall) og forurensningsforskriften kapittel 18 A om kommunal beredskap mot akutt forurensning på alminnelig høring.

Endringene vil gjøre forurensningslovens bestemmelser i §§ 43, 44, 46 og 47 om kommunal beredskap, statlig aksjonsledelse og bistandsplikt gjeldende også for akutt radioaktiv forurensning. Forslaget innebærer at kommunene skal sørge for beredskap mot mindre tilfeller av akutt radioaktiv forurensning som tilsvarer de krav som gjelder for kommunal beredskap for andre former for akutt forurensning.

Frist for høringsuttalelser er 7. juni 2019.