Radontiltak i boliger fortsatt effektive etter 15 år

Tilbake

Publisert 26.03.2019, oppdatert 27.03.2019 13:30

Stikkord: Radon, Radonmåling

Tiltakene mot radon som ble gjort i 274 boliger på begynnelsen av 2000-tallet er fortsatt effektive i dag, og radonnivåene er på samme nivå som rett etter tiltak ble gjennomført.

De 274 boligene satte i verk tiltak mot den radioaktive gassen radon i perioden 1999-2003 med støtte fra en tilskuddsordning fra staten. 

Kan gi kreft

Den radioaktive gassen radon dannes kontinuerlig i jordskorpa og kan komme inn i boligen din gjennom utettheter i byggekonstruksjonen eller med husholdningsvann fra borebrønn. Når vi puster inn radon bestråles luftveiene, noe som kan føre til lungekreft.
-Målingene våre viser at det er effektivt å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boligen og tiltakene har langvarig effekt, sier seniorrådgiver Trine Kolstad som har ledet arbeidet med rapporten. 

Radonsug mest effektivt

Det mest effektive tiltaket mot radon i denne undersøkelsen viste seg å være et innvendig radonsug, også kalt radonbrønn. Et radonsug er en vifte som suger opp den radonholdige lufta under boligens betongsåle og ut gjennom et rør i huset som ender på taket eller i ytterveggen, se illustrasjon.

 

Illustrasjonen viser at den radonholdige lufta blir sugd opp fra byggegrunnen og ut i friluft ved hjelp av en vifte og et rør. Dette kalles radonsug eller radonbrønn.  (Ill.: DSA/Monica Egeli)

Illustrasjonen viser at den radonholdige lufta blir sugd opp fra byggegrunnen og ut i friluft ved hjelp av en vifte og et rør. Dette kalles radonsug eller radonbrønn. (Ill.: DSA/Monica Egeli)

 

Les mer: