Måling av små mengder radioaktivt kobolt

Tilbake

Publisert 01.04.2019, oppdatert 01.04.2019 14:05

Stikkord: Radioaktivitet i luft

I perioden 15. – 22. mars vart det målt små mengder radioaktivt kobolt (kobolt-60) på luftfilterstasjonen på Sola i Rogaland. Konsentrasjonane er så lave at dei ikkje utgjer nokon risiko for menneske og miljø.

Det er ikkje målt kobolt på andre stasjonar i Noreg. Det er uklart kvar utsleppet kjem frå.