DSA vil følge nedstengningen av reaktoren på Kjeller

Tilbake

Publisert 26.04.2019, oppdatert 26.04.2019 11:01

Stikkord: Atomreaktor, Atomsikkerhet og kjernekraft, Reaktor

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil følge tett med på sikkerheten knyttet til avviklingen av atomreaktoren på Kjeller i Akershus.

Institutt for energiteknikk (IFE) besluttet på et styremøte torsdag at forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller skal legges ned permanent.
-Avviklingen av reaktoren må planlegges og gjennomføres på en god og trygg måte. Vi kommer til å følge sikkerhetsarbeidet knyttet til avviklingen av atomanlegget på Kjeller, inkludert håndteringen av brenselet som nå er tatt ut av reaktoren, sier avdelingsdirektør Per Strand i DSA.

-Det er viktig å sette i gang oppryddingen etter den nukleære virksomheten på Kjeller så raskt som mulig, selv om dekommisjoneringen av reaktoren og de andre konsesjonsbelagte anleggene, inkludert lagrene for brukt brensel vil gå over mange år, sier Strand.  
Atomavfallet som har samlet seg etter mange års drift ved forskningsreaktoren er midlertidig lagret hos IFE.
-Lagringsforholdene må utbedres, og det er behov for å avklare hvordan det brukte brenselet og annet høyaktivt avfall skal slutthåndteres. Det er også behov for å utvide deponikapasiteten for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall i Norge. Dette behovet vil forsterkes ytterligere når reaktoren nå avvikles, sier Strand.

Avviklingen av reaktoren må planlegges og gjennomføres på en god og trygg måte. (Foto: DSA/Ronny Østnes)

Avviklingen av reaktoren må planlegges og gjennomføres på en god og trygg måte. (Foto: DSA/Ronny Østnes)

Nærings- og fiskeridepartementet har begynt å planlegge et nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall. Det er også satt i gang prosesser for å vurdere alternativer for håndtering av det brukte brenselet som IFE har ansvar for.
Det er nylig opprettet et statlige organ, Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall i Norge. NND må ha konsesjon for eventuelt å overta et operatør- eller eieransvar for nukleære anlegg eller materiale fra IFE. DSA vil i så fall få en tilsynsrolle også overfor NND.