Deponering av mulig radioaktivt avfall på interkommunalt avfallsdeponi

Tilbake

Publisert 26.04.2019

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mottok 12. april melding fra Institutt for energiteknikk (IFE) om at mulig radioaktivt avfall var deponert på et interkommunalt avfallsdeponi.

Avfallet utgjør slam, betongrester og spylevann og stammer fra rensing av dreneringssystemet i kombinert lager og deponi for lav- og middelsaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen, som drives av IFE.

Vi mottok en rapport om hendelsen fra IFE 17. april.

Vi ser alvorlig på at IFE ikke har gjennomført konkrete målinger av avfallet, og at det derfor er uklart om avfallet er radioaktivt eller ikke. Vi vil be IFE om å gjøre ytterligere undersøkelser av avfallet og evt. konsekvenser. Dersom avfallet er over grenseverdiene for hva som anses som radioaktivt avfall er deponeringen ulovlig fordi mottaket ikke har tillatelse til å ta imot slikt avfall.

Vi har i første omgang behov for ytterligere informasjon fra IFE om aktivitetsinnholdet i avfallet. Videre oppfølging av saken vil innebære bl.a. utredninger og vurderinger av om avfallet skal fjernes fra det interkommunale avfallsdeponiet eller om det skal bli værende der.