Anskaffelse av utstyr til protonbehandling er godkjent

Tilbake

Publisert 03.05.2019, oppdatert 03.05.2019 09:59

Stikkord: Stråling

Vi har godkjent søknaden fra Helse Sør-Øst RHF og Helse Bergen HF om kjøp av utstyr til protonbehandling av kreftpasienter i Norge. Leverandøren av utstyret har også fått godkjenning til å selge dette utstyret. 

Protonbehandling er en ny form for strålebehandling for kreftpasienter som nå skal etableres i Norge. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger nøye med ved etableringen av de to anleggene for protonbehandling i Norge, ett i Oslo og ett i Bergen. Anleggene medfører strålevernutfordringer som må ivaretas for å sikre arbeidstakere og pasienter.

Fordelen med å bruke protoner i kreftbehandlingen er at stråledosen kan settes i et mer avgrenset område i pasienten. Dermed reduseres risikoen for uønskede bivirkninger av behandlingen.(Foto:  (Foto: DSA/ESBProfessional-Shutterstock)

Fordelen med å bruke protoner i kreftbehandlingen er at stråledosen kan settes i et mer avgrenset område i pasienten. Dermed reduseres risikoen for uønskede bivirkninger av behandlingen.(Foto: (Foto: DSA/ESBProfessional-Shutterstock)

I tillegg til godkjent utstyrsinnkjøp, er det en rekke andre godkjenninger fra oss som må være på plass før Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus kan bygge anleggene og starte den nye kreftbehandlingen med protoner:

• Sykehusene må dokumentere at ingen personer blir utsatt for stråling i eller utenfor bygget.
• Når utstyret er installert, må sykehusene gjøre målinger som viser at veggene skjermer tilstrekkelig for strålingen.
• Driften av protonanlegget vil føre til noe utslipp av radioaktivitet til omgivelsene, samt avfallshåndtering. Dette er nøye regulert og krever en egen vurdering og tillatelse fra oss.
• Sykehusene må ha på plass systemer som sikrer at pasientene får riktig behandling. Riktig behandling innebærer at stråledosen til kreftsvulsten skal være høy nok uten at det friske vevet får for mye stråling.

Fordelen med å bruke protoner i kreftbehandlingen er at stråledosen kan settes i et mer avgrenset område i pasienten. Dermed reduseres risikoen for uønskede bivirkninger av behandlingen. Protonterapi vil være relevant ved enkelte kreftsykdommer, spesielt ved kreft hos barn.