Svært lave konsentrasjoner av radioaktivitet målt på Ørland

Tilbake

Publisert 06.05.2019, oppdatert 06.05.2019 14:20

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 17 (22. – 29. april 2019) ble det målt svært små mengder radioaktivt jod og cesium på luftfilterstasjonen på Ørland. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ikke målt noe på andre stasjoner i Norge. Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra.