Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Tilbake

Publisert 21.06.2019

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Tema på årets kommisjonsmøte i det norsk-russiske atomsikkerhetssamarbeidet var blant annet arbeidet med å fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen Andrejeva 50 km fra norskekysten, og felles tokt til atomubåten Komsomolets i juli for å undersøke mulig radioaktiv forurensning.

Atomberedskap var også et viktig tema. Erfaringer fra felles øvelser ble også diskutert og russisk side ble invitert til å delta på en større beredskapsøvelse i Norge i 2021.

Man ble enig om felles samarbeidsprosjekter i inneværende år.

Kommisjonsmøtet ble avholdt i Tromsø 20-21 juni, og ble ledet av statssekretær Audun Halvorsen i Utenrisdepartementet og direktør Oleg Kryukov i russiske Rosatom.

Dette er det 22. møtet etter at regjeringens atomhandlingsplan ble etablert i 1995, og møtet bar preg av at det har vært et godt samarbeid gjennom mange år. For første gang ble norske NGO-er invitert til å delta på deler av møtet.

Les mer på Utenriksdepartementet sine nettsider.

Fra møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen. F.v. den russiske delegasjonslederen Oleg Krjuko, statssekretær Audun Halvorsen, fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, Anne-Kirsti Karlsen, og direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ole Harbitz. Foto: Charlotte Birke, DSA.

Fra møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen. F.v. den russiske delegasjonslederen Oleg Krjuko, statssekretær Audun Halvorsen, fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, Anne-Kirsti Karlsen, og direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ole Harbitz. Foto: Charlotte Birke, DSA.