Ørsmå nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Tilbake

Publisert 24.06.2019, oppdatert 24.06.2019 10:34

Stikkord: Radioaktivitet i luft

I uke 23 målte vi ørsmå mengder av radioaktivt cobolt (Co-60) i luft på våre luftfilterstasjoner på Svanhovd og Viksjøfjell i Finnmark. Nivåene som er påvist er svært lave, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra. Vi kommer med oppdatert informasjon hvis vi måler noe mer.