Norsk stråleterapimøte 2019: Adaptiv strålebehandling - hvordan håndterer vi endringer underveis?

Tilbake

Publisert 26.06.2019, oppdatert 26.06.2019 12:58

Stikkord: KVIST

19.–20. september arrangeres Norsk stråleterapimøte på Thon Hotell Opera i Oslo. Møtet er tverrfaglig og beregnet for alle yrkesgrupper som er involvert i stråleterapi av kreftpasienter.

Tema på årets møte er adaptiv strålebehandling. Med ny teknologi på strålebehandlingsmaskinene er det i dag mulig å avdekke anatomiske endringer i pasienten i løpet av behandlingsperioden. På møtet vil vi diskutere hvordan vi håndterer disse endringene i dag, hvordan vi best mulig nyttiggjør oss den nye teknologien, samt få presentert fremtidige muligheter for adaptiv behandling.

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil bidra ved å belyse nåværende status og nye muligheter. Alle landets stråleterapisentre er invitert til å delta i en workshop som består av å vurdere hva de ville gjort ved endringer underveis i behandlingen for et gitt pasienteksempel, og å besvare spesifikke spørsmål om adaptiv strålebehandling. Stråleterapisentrenes ulike vurderinger og forslag for det gitte pasienteksemplet vil presenteres og diskuteres på møtet.

Norsk stråleterapimøte er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Radiografforbund, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk onkologisk forening og KVIST-gruppen ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.