Fraråder solarium som D-vitaminkilde

Tilbake

Publisert 01.07.2019, oppdatert 01.07.2019 10:53

Bruk av solarium er kreftfremkallende og er ikke en god kilde til vitamin D. Dette kommer fram i en uttalelse fra en samlet gruppe helsemyndigheter og norske fagmiljøer.

 

Har du et lavt vitamin D-nivå, bør du dekke behovet ditt gjennom kosten og tilskudd, ikke ved å ta solarium, fastslår forskerne.

Bak standpunktet står Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kreftregisteret, Den norske legeforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin, Kreftforeningen, Norsk melanomgruppe, Oslo universitetssykehus og Melanomforeningen.

Les standpunktet her: https://www.dsa.no/filer/ab7d290210.pdf