Vdr. brann i russisk atomubåt

Tilbake

Publisert 02.07.2019, oppdatert 03.07.2019 15:32

Stikkord: Atomberedskap


Vi er kjent med hendelsen med brann om bord i det som trolig er en russisk atom-miniubåt. 

Brannen skal ha blitt slukket av mannskapet og fartøyet skal nå være returnert til Nordflåtens base i Severomorsk utenfor Murmansk. Nordflåtens stab gikk i ettermiddag ut med en melding om at strålingsforholdene i området er normale.

Rutinemessig har vi lest av egne målestasjoner og har ikke målt forhøyede nivåer. Vi har videre vært i kontakt med Meteorologisk institutt for værprognoser, og med Generalkonsulatet i Murmansk.

Oppdatering 3. juli:

DSA har ikke registrert økte nivåer av radioaktivitet i omgivelsene. Hendelsen vil ikke ha konsekvenser for mennesker eller miljø i Norge. Våre målinger er i samsvar med informasjon russiske myndigheter har gitt til media. Vi har ikke fått bekreftet eller avkreftet at det var en atomubåt.

Vi har seks luftfilterstasjoner som overvåker radioaktivitet i lufta i Norge, og vi har 33 automatiske målestasjoner som måler radioaktivitet i omgivelsene og automatisk varsler om økte stråledoser. Les mer om det her. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om ubåthendelsen hvis nødvendig.