Mulig vitenskapelig uredelighet i forskningsrapporter fra prosjekter ved IFE

Tilbake

Publisert 05.08.2019

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har fått informasjon fra IFE om mulig vitenskapelig uredelighet ved tidligere forskningsprosjekter gjennomført ved IFE Halden.
DSA ser det som viktig at saken blir grundig undersøkt, og har pålagt IFE å oversende all tilgjengelig informasjon så raskt som mulig, og gi en samlet redegjørelse senest innen 1.september.