Tilsynskampanje ved solarier avdekket flere hundre avvik

Tilbake

Publisert 16.08.2019, oppdatert 19.08.2019 09:27

Stikkord: Solarium

Hele 71 prosent av de 460 solarievirksomhetene som ble undersøkt brøt regelverket, viser endelig rapport fra en nasjonal tilsynskampanje i 2017.

Nye krav som stilles til solarievirksomheter var fokus for tilsynskampanjen som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet hadde i 2017 sammen med 200 kommuner. De nye kravene for solariene er at de må ha et system for alderskontroll, de ansatte skal ha bestått en kunnskapsprøve om soling i solarium og det skal være advarselsplakat og en informasjonsbrosjyre på solariene.
Det ble gitt 869 avvik i løpet av kampanjen. De minste virksomhetene med ett eller to solarier hadde flest avvik.

- Det høye antallet avvik indikerer at det er en generell svak etterlevelse av regelverket i bransjen. Derfor er det nødvendig med en videre oppfølging på dette feltet fra myndighetenes side, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen. 

Det er planlagt en ny tilsynskampanje i 2021. Det er kommunene som har tilsynsansvar med solariene.

Her kan du lese rapporten fra tilsynskampanjen i 2017.