Workshop om atomsikkerhet i Kirgisistan

Tilbake

Publisert 30.08.2019, oppdatert 30.08.2019 09:41

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Sammen med kirgisiske myndigheter har vi arrangert en workshop i Kirgisistan om utfordringene knyttet til radioaktiv forurensning etter uranutvinning i Sovjettiden.

Vi har samarbeidet med atomsikkerhetsmyndighetene i Kirgisistan i mer enn 10 år, med midler fra regjeringens atomhandlingsplan.

Målet med workshopen var å få til en åpen dialog mellom kirgisiske myndigheter og interessegrupper (operatører, lovgivende myndigheter og andre organisasjoner) som er involvert i arbeidet knyttet til utfordringene fra uranutvinningen. I tillegg er det et mål å få partene til å forstå hvordan de ulike interessegruppene samhandler, og hvordan DSA kan bidra i Kirgisistan og andre sentral-asiatiske land.

Tema var den pågående dialogen og samarbeidet knyttet til regulering av stråling og atomsikkerhet i Kirgizstan og i Sentral-Asia når det gjelder oppryddingsarbeid støttet av EUs bank for gjenoppbygging og utvikling sitt fond ERA (Environmental Remediation Account for Central Asia). Workshoppen la også til rette for en diskusjon om manglene i det eksisterende regelverket, og å fremme et bedre samarbeid mellom forskjellige involverte myndigheter og organisasjoner i landet.

Møtet fant sted i Bishkek, 27-29 August 2019. Det var rundt 30 deltakere, blant annet med deltakere fra Kazakhstan og Tajikistan.

Det var rundt 30 deltakere fra ulike myndigheter i Norge, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kirgisistan. .Foto: DSA

Det var rundt 30 deltakere fra ulike myndigheter i Norge, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kirgisistan. .Foto: DSA