Veldig små nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Tilbake

Publisert 13.09.2019

Stikkord: Radioaktivitet i luft

Vi har målt veldig små mengder av radioaktivt jod i luft på vår luftfilterstasjon på Svanhovd i Finnmark. Nivået som er påvist er svært lavt, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Prøven ble tatt i tidsrommet 2.–9. september 2019. Måleresultatet er sammenliknbart med tidligere målinger vi har gjort.

Norske målestasjoner påviser radioaktivt jod rundt 6–8 ganger i året og kilden til utslippene er som regel ukjent. Dersom prøvene ikke inneholder andre radioaktive stoffer enn jod, er kilden mest sannsynlig utslipp fra produksjon av radioaktive legemidler som inneholder jod.

Vi kommer med oppdatert informasjon hvis vi måler noe mer.