Europeisk arbeidsgruppe om naturlig ioniserende stråling

Tilbake

Publisert 27.09.2019, oppdatert 27.09.2019 08:52

Stikkord: Radon

Vi har vært vertskap for et møte i en europeisk arbeidsgruppe om naturlig ioniserende stråling. Tema for møte var myndighetenes håndtering av radon, naturlig radioaktivt materiale (NORM) og radioaktivitet i bygningsmaterialer.

Arbeidsgruppen er satt ned av HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities), som består av europeiske strålevernsledere. Hensikten er å dele utfordringer og erfaringer mellom strålevernsmyndighetene i Europa. I tillegg arbeider gruppen med å utvikle veiledning som kan bidra til å harmonisere myndighetenes håndtering.

På agendaen sto blant annet utfordringer knyttet til forvaltning av radon, av NORM i industrier og av radioaktivitet i bygningsmaterialer.

Totalt samlet møtet nær 30 deltakere fra 14 land, samt fra EU, den europeiske standardiseringskomiteen CEN og fra ENA (europeiske interesserorganisasjonen for NORM). Møtet fant sted i Oslo den 24.-25. september.

Europeisk arbeidsgruppemøte om naturlig ioniserende stråling samlet nær 30 deltakere fra 14 land.

Europeisk arbeidsgruppemøte om naturlig ioniserende stråling samlet nær 30 deltakere fra 14 land.