Samarbeid med Russland om utslipp og avfall fra olje- og gassindustri

Tilbake

Publisert 04.10.2019, oppdatert 04.10.2019 14:15

Stikkord: Utslipp og avfall

Vi samarbeider med russiske myndigheter for å utveksle erfaringer om forvaltning av utslipp og avfallshåndtering av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM) fra blant annet olje og gassindustrien og gruvevirksomhet i Arktis.
I slutten av september ble det holdt en workshop i Moskva. Den var et viktig steg mot et tettere samarbeid og vi utarbeidet skisser for et mulig videre samarbeid.
 
Formålet med samarbeidet er å utveksle erfaringer mellom norske og russiske forvaltningsmyndigheter for å forbedre forvaltningen og den praktiske håndteringen av radioaktivt avfall og utslipp fra  olje- og gassindustrien og gruveindustrien. Videre ønsker vi et samarbeid om forskning og overvåking av naturlig forekommende radioaktive stoffer. Det overordnede formålet er å bedre  beskytte mennesker og miljø i Arktis.
 
På workshopen var  det deltakere fra flere russiske myndigheter*, og fra Norge deltok DSA, mens arbeid som er utført av Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) ble presentert.
 
Prosjekt er en del av arbeidet under den felles Norsk-Russiske miljøvernkommisjonen.

 

Norske og russiske myndigheter utveksler erfaringer om forvaltning av utslipp og avfallshåndtering av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM) fra blant annet olje og gass-industrien og gruvevirksomhet i Arktis

Norske og russiske myndigheter utveksler erfaringer om forvaltning av utslipp og avfallshåndtering av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM) fra blant annet olje og gass-industrien og gruvevirksomhet i Arktis

 
*) Federal Medical Biological Agency (FMBA of Russia), State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency (SRC-FMBC) Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision (Rostekhnadzor) og Scientific and production association Typhoon.