Tid for å måle radon

Tilbake

Publisert 11.10.2019, oppdatert 16.10.2019 14:01

Stikkord: Radon, Radonmåling

Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft.
 
Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr måleutstyr. Vi anbefaler at du selv kontakter flere ulike firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner å få målt boligen din.

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er radonutsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Foto: VojtechVlk-shutterstock

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er radonutsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Foto: VojtechVlk-shutterstock

Alle bør måle radon

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er radonutsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

 

Økt risiko for lungekreft

Radon er en gass som dannes i berggrunnen. Den siver inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene. Over tid kan dette føre til lungekreft. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

Les mer om radon og helserisiko  

Så lavt som mulig

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig. Du bør gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3. Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det gode og effektive tiltak.
 
 
 
Slik måler du radon:
  • Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv.
  • Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og skal stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
  • Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.
  • Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.