Fortsatt radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken

Tilbake

Publisert 18.10.2019, oppdatert 18.10.2019 10:51

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Det er store variasjoner i radioaktiviteten i beitedyr i Oppland og Trøndelag i år, viser målingene våre.    

Problemene med radioaktivitet i beitedyrene skyldes i hovedsak at de har spist sopp som inneholder mer radioaktivitet enn grønne planter. (Foto: DSA)

Problemene med radioaktivitet i beitedyrene skyldes i hovedsak at de har spist sopp som inneholder mer radioaktivitet enn grønne planter. (Foto: DSA)

 

 

I hele sommer har vi fulgt med på radioaktivitetsnivåene i dyr fra besetninger på beite i områder i Norge som fikk radioaktivt nedfall etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986. Målingene vi har gjort stemmer godt med Mattilsynets kontroller der det i enkelte sauer er målt radioaktivitet opp mot 4000 becquerel per kilo. Grenseverdien er på 600 becquerel per kilo kjøtt.

 

Problemene med radioaktivitet i beitedyrene skyldes i hovedsak at de har spist sopp som inneholder mer radioaktivitet enn grønne planter. Sauer som overskrider grenseverdien på 600 becquerel per kilo, må gis rent fôr i en periode på 1-8 uker for å redusere de radioaktive nivåene før slakting.

 

Årets overvåkning viser ellers at det er generelt lite radioaktivitet i dyr fra Nordland, Hedmark, Buskerud og Sogn og Fjordane.