Seminar om atomarv og avfallshåndtering

Tilbake

Publisert 30.10.2019, oppdatert 30.10.2019 14:30

Vi arrangerer seminar om håndtering av arven fra tidligere nukleær virksomhet, radioaktivt avfall og dekommisjonering. Det overordnede målet med seminaret er å støtte utvikling av en helhetlig og praktisk tilnærming for å regulere og håndtere disse utfordringene.

Vi arrangerer seminaret sammen med OECD Nuclear Energy Agency (NEA), det internasjonale atomenergibyrået IAEA og den internasjonale strålevernkommisjonen ICRP.

Seminaret tar sikte på å bidra med innspill til prosessen for å utvikle et mer sammenhengende og praktisk anvendelig rammeverk for optimalisering av strålevern. Rammeverket bør dekke alle typer rådende omstendigheter sett i et tverrfaglig perspektiv, men samtidig ha mulighet for å kunne tilpasses spesifikke omstendigheter så langt dette er praktisk mulig innenfor rammens struktur.

Seminaret samlet 65 eksperter i strålevern, forvaltning og avvikling av atomanlegg.

Seminaret samlet 65 eksperter i strålevern, forvaltning og avvikling av atomanlegg. Foto: Helge Markusson, Framsenteret.

Seminaret samlet 65 eksperter i strålevern, forvaltning og avvikling av atomanlegg. Foto: Helge Markusson, Framsenteret.